Rejestracja danych członków PZK w GIODO.
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-02-25 / 18:48
Witam serdecznie!

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez jednego z członków ZG załączam informację na temat obowiazku rejestracji OSEC w GIODO. O braku koniecznosci takiej rejestracji informowałem już wcześniej. Ale skoro była taka potrzeba.... to proszę..

Vy 73! Piotr SP2JMR

OPINIA PRAWNA.

Obowiązek zgłoszenia danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych uregulowany jest w rozdziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / tekst jedn. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm./. Zgodnie z art. 40 ustawy administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi. Zwolnienie od tego obowiązku przewidziane jest w art. 43 ust. 1 ustawy. W myśl art. 43 ust. 1pkt 4/ z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczenia im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osób u nich zrzeszonych lub uczących się.

Polski Związek Krótkofalowców jest organizacją zrzeszającą członków , w związku z czym ma do niej zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 4 , czyli PZK zwolniony jest z obowiązku zgłoszenia zbioru danych do Rejestracji GIODO. Przepis ten dotyczy zbiorów danych aktualnych członków , jak i zbiorów danych osób dawniej zrzeszonych / byłych członków /. Należy zaznaczyć , iż zwolnienie z obowiązku rejestracji nie oznacza, iż dane w nich zawarte wyjęte są spod ochrony gwarantowanej ustawą. Administratorzy danych zobowiązani są do przestrzegania wszelkich rygorów a niej wynikających oprócz zgłoszenia zbioru do rejestracji. Wyłączenie zbioru spod rejestracji nie oznacza również wyłączenia go spod kontroli sprawowanej przez GIODO.

Mgr Dorota Zielińska Radca Prawny