OSEC - włączenie pełnej funkcjonalności
Dodane przez SP1THJ dnia 2010-06-03 / 00:37
2 czerwca 2010 r. - została włączona na portalu PZK pełna funkcjonalność systemu OSEC.

Uaktywnione zostało "serce" systemu - tzw. auto-status.
Jest to mechanizm automatycznie wyznaczający status członkostwa danej osoby na podstawie zarejestrowanych w OSEC wpłat składek.

Została także uaktywniona wyszukiwarka znaków działająca bezpośrednio na danych z bazy OSEC.
Zostały udostępnione pliki z wykazami członków PZK, innych znaków oraz wykazem dla biur QSL.


Auto-status - jak działa?
Podstawą do wyliczania statusu członkowskiego są składki tylko i wyłącznie przyjęte (zaksięgowane) w ZG PZK.
Zatem nie będą brane pod uwagę składki przyjęte przez Skarbnika OT czy nawet wysłane do ZG - dopóki nie zostaną w ZG zaksięgowane.
Zasadniczo status członka PZK jest nadawany osobom, dla których znaleziono we wpłatach składek w OSEC wpisowe i ciągłość składek od okresu z wpisowym do okresu bieżącego.
Auto-status bierze pod uwagę dopuszczalny Statutem 3-miesięczny okres opóźnienia w opłacie składki.
Ze względu na krótką "historię składkową" w OSEC (w bazie są tylko składki za 2009 r. i bieżąco wprowadzone na 2010) - przyjęte zostało uproszczenie polegające na uznaniu za członka PZK osoby, która w razie braku wpisowego w 2009 i 2010 r. - ma komplet składek okresowych za 2009 r. i składkę (składki) za 2010 r.


Auto-status - kiedy działa?
Istotą OSEC jest maksymalna automatyzacja czynności składkowych.
Auto-status zasadniczo uruchamiany jest automatycznie w momencie księgowania w ZG listy wpłat z OT. Wówczas dla każdego znaku z listy wpłat jest wykonywane wyliczanie aktualnego statusu.
Ten sposób uruchamiania auto-statusu ma na celu głównie zweryfikować możliwość nadania komuś statusu członka PZK ze względu na uiszczone wpłaty składek.

Poza tym auto-status może być w każdym momencie uruchomiony "ręcznie" przez osobę z uprawnieniami Skarbnika ZG. Ten sposób uruchamiania auto-statusu ma na celu głównie zweryfikować zasadność ewentualnego odebrania statusu członka PZK osobom zbyt długo zalegającym z opłatą składek.
Ten tryb uruchomienia auto-statusu służy także do przeliczenia statusu członkowskiego dla wskazanego OT, jeśli wprowadzone zostały jakieś korekty błędów w systemie rejestracji składek.


Co, jeśli mam błędnie wyznaczony status członka PZK?
Należy przede wszystkim sprawdzić dwie rzeczy:
  1. czy mam w OSEC zapisane wszystkie składki (i wpisowe) jakie opłaciłem za lata 2009 i 2010
  2. czy te składki mają status "zaksięgowane w ZG"
Jeśli w OSEC brak jest wszystkich moich składek za 2009 i 2010 - należy to wyjaśniać ze Skarbnikiem swojego OT.
Jeśli jest komplet moich składek, ale nie wszystkie mają status "zaksięgowane w ZG" to można:
Jeśli uważamy, że nasze składki wg przedstawionych wyżej warunków klasyfikują nas jednak do statusu członka PZK, a nie mamy go nadanego - może to potencjalnie wskazywać na błąd OSEC. Taką sytuację należy zgłosić Skarbnikowi OT, aby wyjaśniał ją ze Skarbnikiem ZG lub administratorem OSEC.


Co się dzieje, jeśli auto-status w naszym przypadku działa ewidentnie nieprawidłowo?
Jeśli mimo poprawnych warunków do nadania nam członkostwa auto-status ewidentnie działa nieprawidłowo - Skarbnik ZG ma możliwość ręcznego wymuszenia nadania statusu członka PZK dla wskazanego znaku, co ma wyższy priorytet aniżeli status wyznaczony automatycznie.
Pozwala to do czasu wyjaśnienia sytuacji z auto-statusem na nadanie nam poprawnie statusu członka PZK.


Wyszukiwarka znaków z bazy OSEC.
Wyszukiwarka ta działa bezpośrednio na bazie OSEC, a nie jak dotychczasowa na plikach wykazów.
Standardowo udostępnia okrojone informacje:
- znak
- status członkowski
- przynależność do OT
- rodzaj stacji
- imię operatora
- data i czas ostatniej aktualizacji

Wyszukiwarka ta jest bardziej rozwinięta i udostępnia zróżnicowany zakres danych w zależności od ustalonych uprawnień.
I tak np. powyższy zakres danych uzyska o każdym znaku w bazie osoba anonimowa (nie zalogowana do portalu PZK).
Osoba zalogowana do portalu PZK uzyska dla wszystkich znaków z bazy powyższy zakres danych, ale dla swojego znaku - informacje poszerzone o nazwisko, email, inne znaki, osobę ostatnio aktualizującą dane oraz informację o składkach (historia składkowa).
Z kolei Skarbnik OT - zalogowany do portalu PZK i jednocześnie zalogowany do OSEC - dla członków swojego OT uzyska pełne informacje a dla pozostałych znaków tylko okrojone (jak użytkownik anonimowy).


Jakie pliki tekstowe z wykazami generuje OSEC?
System generuje 3 pliki:
- osec_pzk.txt - wykaz członków PZK wg oddziałów
- osec_kluby.txt - wykaz klubów i innych znaków wg oddziałów
- osec_qsl.txt - wykaz dla biur QSL

Lokalizacja plików:
osec_pzk.txt - http://pzk.org.pl/osec_pzk.txt
osec_kluby.txt - http://pzk.org.pl/osec_kluby.txt
osec_qsl.txt - http://pzk.org.pl/osec_qsl.txt

Pliki te generowane są w formacie jak najbardziej zbliżonym do dotychczas udostępnianych plików (zwłaszcza wykaz dla biur QSL).
Ponadto pliki te (oprócz wykazu dla biur QSL) mają w nagłówku dodatkową informację - dokładną datę i czas generowania pliku.
Ich zawartość jest tworzona dynamicznie na podstawie danych z bazy OSEC - zatem bezpośrednio zależy od jakości tych danych wprowadzanych przez osoby z OT uprawnione do OSEC.


Jak często są generowane pliki tekstowe z OSEC?
W OSEC zastosowany został specyficzny mechanizm generowania plików, dzięki czemu są one generowane całkowicie automatycznie i w sytuacjach, w których takie generowanie jest wymagane.
OSEC przy każdym logowaniu każdego użytkownika do OSEC i każdym wylogowywaniu każdego użytkownika z OSEC sprawdza, czy od momentu ostatniego generowania plików zaszły w bazie danych zmiany, które wpływałyby na zawartość plików (np. zmiana statusu członkowskiego, zmiana przynależności do OT, zmiana znaku). Jeśli zostanie stwierdzone, że taka zmiana mogła nastąpić - OSEC automatycznie generuje komplet plików.

Mechanizm powyższy pozwala na rozsądne ograniczenie częstotliwości generowania plików, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej ich aktualności.
Dzięki temu jeśli np. Skarbnik OT-XX loguje się do OSEC i wprowadza zmiany w 10 znakach swojego OT, a potem wylogowuje się z OSEC - to system generuje pliki jeden raz w momencie wylogowywania się a nie 10 razy przy każdej zmianie pojedynczego znaku.
Ten mechanizm pozwala też ograniczyć nadmiarowe generowanie plików przy księgowaniu list wpłat w ZG - jeśli Skarbnik ZG przyjmuje listę wpłat zawierającą np. 50 pozycji - to pliki nie generują się 50 razy ale raz, przy wylogowywaniu się Skarbnika.

Z powyższego wynika, że pliki generują się na bieżąco w razie potrzeby - a to oznacza, że może zdarzyć się generowanie plików raz na kilka dni, ale także może zdarzyć się generowanie plików nawet kilkanaście razy w ciągu jednego dnia.

Osoba z uprawnieniami Skarbnika ZG ma możliwość wygenerować "ręcznie" komplet plików - w dowolnym momencie.
--
Grzesiek
SP1THJ