Ćwiczenia sieci DASR
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-06-18 / 18:49
18 czerwca 2010 r. odbędą się kolejne ćwiczenia sieci DASR. Zachęcamy do zapoznania się z programem ćwiczeń. Próby będą polegały na przekazywaniu komunikatów odebranych od wyznaczonych stacji na różnych częstotliwościach UKF jak i KF.

Cel ćwiczeń:
a) trenowanie przekazywania informacji, w sposób określony stosownymi przepisami
b) utrwalanie zachowań na paśmie w sytuacjacj kryzysowych
c) promowanie idei łączności kryzysowej wśród krótkofalowców
d) szerzenie informacji dotyczącej mało zanego łamania znaku przez literę /D i jego znaczenia
e) podnoszenie zanczenia środowiska krótkofalarskiego wśród społeczeństwa

ZALECENIA dot. rodzaju pracy w trakcie ćwiczeń:

1. PRACA Z WYKORZYSTANIEM ZASILANIA AWARYJNEGO
2. PRACA Z TERENU (o ile istnieje taka możliwość)

Część 1. (20.00-20.20 czasu lokalnego)
Zadaniem uczestników jest zgłoszenie się na przemienniku SR6S (Sowa) do stacji 3Z6AET/D . Stacja 3Z6AET/D poda zgłaszającej się stacji numer i treść komunikatu do przekazania na przemienniku SR6R (Wrocław) do stacji SQ6OCZ/D.
Uczestnik następnie przestraja się na drugi przemiennik i dostarcza zadany komunikat.

Część 2. (20.20-20.40 czasu lokalnego)
Zadaniem uczestników jest zgłoszenie się na przemienniku SR6S (Sowa) do stacji 3Z6AET/D. Stacja 3Z6AET/D poda zgłaszającej się stacji numer i treść komunikatu do przekazania na częstotliwości 3.760 MHz +/-QRM do stacji SP6PWR/D.
Uczestnik następnie przestraja się na 3.760 +/-QRM i dostarcza zadany komunikat.

Część 3. (20.40-21.00 czasu lokalnego)
Zadaniem uczestników jest zgłoszenie się na częstotliwości 145.550 MHz do stacji SP6PWR/D w celu sprawdzenia łączności directowej, przeprowadzając statndardową łączność ograniczając się do raportu, imienia oraz QTH.
_________________________________________________________________________

*** Uczestnik nie jest zobligowany do brania udziału we wszystkich częściach ćwiczeń. Może uczestniczyć w tych częściach do których jest odpowiednio przygotowany technicznie.

*** Uczestnik może przekazać dowolną ilość komunikatów w każdej części ćwiczeń (pamiętając o czasie w jakim można je nadawać).

*** Podczas ćwiczeń proszę podawać wyłącznie:
RAPORT, IMIĘ, QTH oraz NUMER I TREŚĆ KOMUNIKATU.

*** Uczestnikiem ćwień jest każda stacja zgłaszająca się, łamiąc swój znak pezez /D

Łamanie znaku wywoławczego przez /D

Stacje amatorskie w trakcie łączności kryzysowej lub ćwiczeń powinny łamać swój znak przez /D (na przykład SP0PZK/D). Litera D jest skrótem od distress (niebezpieczeństwo) lub disaster (klęska żywiołowa, katastrofa]).

Konferencja GAREC 2007 (Global Amateur Radio Emergency Conference) zaleca łamanie znaku przez D jeśli jest to dozwolone przez krajową Administrację Łączności. Polscy krótkofalowcy mogą łamać swój znak przez /D. Gorąco zachęcamy do używania /D w trakcie każdych ćwiczeń - nawet tych lokalnych i do dalszego propagowania tej informacji.

73 i do usłyszenia w ćwiczeniach de SQ6IYR