SPFF $ WFF
Dodane przez sp9gfi dnia 2011-04-04 / 06:09
Witam
To nie jest żart primaaprilisowy!
Dnia 1 kwietnia 2011 r. w podziemiach gotyckiej warowni - zamek Będzin - miało miejsce spotkanie "aktywatorów" SPFF z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Marek SP9HTY, Krzysztof SP9UPK, Kazik SP9GFI, Zbyszek SQ9CXC, Jan SP9WAN. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z terenowymi ekspedycjami SPFF oraz funkcjonowanie programu WFF w SP. Poddano ocenie opublikowane propozycje zmian w SPFF. Szczególną uwagę zwrócono na problem finansowania operacji terenowych, brak zapowiadanych od dłuższego czasu zmian w programie WFF oraz brak publikacji przesłanych logów.
Podsumowano, bardzo wyjątkowy pod względem aktywności i rozwoju idei SPFF rok 2010-ty, w tym współpracę z instytucjami zewnętrznymi oraz PZK.
vy 73 & 44

Info: SP9GFI