Pierwsze ćwiczenia WASR - relacja.
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-04-06 / 11:12
Pierwsze ćwiczenia WASR - relacja
W sobotę 2.04.2011 r. odbyły się pierwsze ćwiczenia Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Wzięli w nich udział krótkofalowcy z 6 powiatów znajdujących się na terenie Wielkopolski. Działania prowadziły 4 sztaby – poznański, kaliski, leszczyński oraz ostrowski. Dwóch krótkofalowców współpracowało sąsiednimi dla siebie terytorialnie sztabami (Rawicz, Środa Wlkp.). Łączna ilość stacji wyniosła 31, z czego należy wyszczególnić dwie stacje klubowe (SP3ZAC – Poznań, oraz SP3PKA – Kalisz). 4 stacje stanowiły stacje sztabowe stałe (SQ3MKT – Poznań, SP3EWP – Kalisz, SP3DOQ – Leszno oraz SP3HUF – Ostrów Wielkopolski). W terenie rozstawiło się 24 krótkofalowców (sztab poznański: 6 osób ; sztab kaliski: 4 osoby ; sztab leszczyński: 8 osób ; sztab ostrowski: 4 osoby oraz 2 osoby z powiatu średzkiego oraz rawickiego).

W każdym sztabie punktualnie o godzinie 13.00 czasu lokalnego stacje sztabowe ogłosiły na paśmie 2m 'ĆWICZENIA DLA WIELKOPOLSKIEJ AMATORSKIEJ SIECI RATUNKOWEJ'. Stacje terenowe po usłyszeniu alarmu kolejno informowały stacje sztabowe o tym, że znajdują się w wyznaczonym wcześniej miejscu, a następnie podawały komunikat dotyczący obecnej sytuacji. Wszystkie komunikaty dotarły do stacji sztabowych.

Kolejnym etapem ćwiczeń było przekazanie przez stacje sztabowe informacji do koordynatora (Mariusza SQ3NVW) zebranych od stacji terenowych. Nasłuch przez koordynatora był prowadzony zarówno na paśmie 2m jak i 80m (na tym paśmie informacje przekazywały m.in. stacje klubowe). Koordynator po odebraniu informacji od danego sztabu nakazywał zakończenie ćwiczeń danemu sztabowi, co musiała ogłosić stacja sztabowa na częstotliwości „lokalnej” dla danego sztabu.

Dwa sztaby (poznański oraz leszczyński) korzystały z przemienników.

Ćwiczenia wypadły pozytywnie, dopisała frekwencja, pogoda, oraz propagacja.
Dokonamy starań, aby następne ćwiczenia będą jeszcze bardziej profesjonalne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, poświęcony czas. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w ćwiczeniach było dla Was dobrą zabawą, oraz możliwością sprawdzenia swojego sprzętu.

Lista wszystkich uczestników biorących udział w I ćwiczeniach Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej:

Poznań: SQ3MKT, SP3MST, SQ3EVO, SQ3NMW, SQ3NMX, SQ3PAE, SQ3PAF
Kalisz: SQ3NVW, SP3EWP, SQ3RPM, SQ3PAM, SQ3KLF, SP3OKJ
Leszno: SP3DOQ, SP3HSZ, SP3SPK, SQ3RPG, SQ3REF, SQ3MKF, SQ3OOG, SQ3CUB, SQ3OZ
Ostrów Wielkopolski: SP3HUF, SP3AYA, SP3HVS, SQ3OOK, SQ3POS
Środa Wielkopolska: SQ3KCA
Rawicz: SP3QYJ

Stacje klubowe: SP3ZAC, SP3PKA
Przemienniki: SR3X, SR3L

Mariusz SQ3NVW - Koordynator WASR

Źródło: http://www.wasr.pl/viewpage.php?page_id=6

Rafał Wolanowski SQ6IYR
EmCom Manager PZK