Zawody 7x7
Dodane przez SP7V dnia 2011-07-03 / 14:08
Łódzki Oddział Terenowy OT-15 PZK Zaprasza wszystkie licencjonowane stacje amatorskie (nadawców i nasłuchowców) ,do rywalizacji w zawodach pod nazwą "Siódemka na Siódemce"; w skrócie "77"

Celem zawodów jest aktywizowanie pracy stacji polskich w paśmie 7MHz a szczególnie podniesienie aktywności na pasmach stacji z siódmego okręgu.

Za uczestników uważa się wszystkich licencjonowanych operatorów posiadających na dzień rozgrywania zawodów ważne pozwolenia radiowe (licencje nasłuchowe) , którzy w czasie trwania zawodów przeprowadzili co najmniej pięć QSO (HRDs) i przesłali swój log w terminie 7 dni od zakończenia zawodów na adres managera zawody.ot15@gmail.com

Zawody rozgrywane będą rokrocznie w dniu 07 07 (lipca) w dwóch dwugodzinnych turach. Pierwsza od godz. 7.00 r11; 9.00 UTC oraz druga 19.00 r11; 21.00 UTC w paśmie 7 MHz emisją CW i SSB z zachowaniem ustaleń Band Planu dla części telegraficznej i fonicznej. Prosimy o przestrzeganie obowiązującego 100W limitu mocy dla zawodów krajowych , oraz obowiązkowych 5 minut QRT przed i po zawodach.

Każdy uczestnik może przeprowadzić z tą samą stacją dwie łączności (nasłuchy) jedną CW i jedną SSB ,przy czym łączności CROSS-MODE nie są dozwolone.

Wywołanie w zawodach :

Na CW : CQ TEST SP na SSB : Wywołanie w zawodach 77

Raporty :

Uczestnicy spoza okręgu siódmego wymieniają raporty składające się z RS(T) oraz numeru kolejnego łączności z zachowaniem ciągłości numeracji. (59 001).

Stacje z okręgu siódmego podają w raporcie dodatkowo skrót Powiatu np. (59 001 LD)

Grpy klasyfikacyjne :

A Stacje pracujące z siódmego okręgu ( wszystkie stacje fizycznie znajdujące się na terenie okręgu niezależnie od posiadanego prefiksu )

B Stacje indywidualne

C Stacje klubowe

D Nasłuchowcy

E Stacje QRP ( CW 5W SSB 10W)

Nie stosuje się podziału na rodzaje emisji

WSZYSTKIE STACJE MOGĄ UŻYWAĆ TYLKO JEDNEGO NADAJNIKA !

Oznacza to ,że w tym samym czasie może być przez jedną stację emitowany tylko jeden sygnał bez względu na rodzaj emisji

Punktacja:

Za każde prawidłowo przeprowadzone QSO , HRDs ( nasłuch każdej stacji można wykazać tylko jeden raz dla kazdego rodzaju emisji ) ze stacją z okręgu siódmego 3 pkt ( Zarówno na CW jak i SSB ) z pozostałymi stacjami 1pkt

Wynik końcowy to suma uzyskanych punktów za QSO (HRDs) razy mnożnik ,który stanowi liczba powiatów okręgu siódmego liczona jednorazowo bez względu na rodzaj emisji.

Łączności NIE ZALICZONE :

- nawiazane przed i po czsie trwania Zawodów

- nie potwierdzone w logu korespondenta

- rozbieżne w czasie logowania powyżej 5 minut

- z błędnie odebranymi grupami kontrolnymi

- duplikaty

Dzienniki elektroniczne (wyłacznie w formacie Cabrillo) należy przesyłać na adres: zawody.ot15@gmail.com

w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.

Dzienniki powinny być w formie dołączonego do korespondencji nie skompresowanego załącznika,który w nazwie powinien zawierać jedynie znak uzywany w zawodach.

Komisja Zawodów rozliczy i ogłosi wyniki w terminie 7 tygodni od zakończenia przyjmowania logów na stronie OT-15 PZK jak i w innych mediach krótkofalarskich.

NAGRODY:

Za zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych Statuetki ,Dyplomy i CENNE NAGRODY RZECZOWE !!!

Za zajęcie miejsc II III Dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dla wszystkich stacji indywidualne certyfikaty udziału.

Nad poprawnym rozliczeniem zawodów czuwać będzie komisja w składzie:

kol. Monika SQ7HX, kol. Łukasz SQ7MZH oraz kol. Zbyszek SP7MTU, której to decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.


Zapraszamy do wspólnej Zabawy

Vy 73

Za Zarząd OT-15

Sekretarz
Tomek SP7VS