Zawody o Statułetkę Syrenki Warszawskiej
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-03-17 / 22:49
Zawody o Statuetkę Syrenki Warszawskiej pod patronatem Prezydenta M. St. Warszawy.

Z radością informujemy, że Honorowy patronat nad X edycją Zawodów o Statuetkę Syrenki Warszawskiej objęła Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Stołecznego Miasta Warszawy. Na pewno jest to wielka sprawa dla nas wszystkich, a szczególnie dla klubu SP5PPK oraz oczywiście dla Praskiego OT PZK (OT37). Zawody odbywają się od 10 lat i są już zaliczone do współzawodnictw sportowych w SP. 
* Regulamin zawodów poniżej.

Wiesław SQ5ABG & Piotr SP2JMR
news: Syrenka-2012_800.jpg


* Zawody
2012-03-18Zawody o Statuetkę „Syrenki Warszawskiej"1600-173080-cw, 80-ssb[31]SP5PPK

Zawody o Statuetkę Syrenki 2012
X Edycja Zawodów o Statuetkę „Syrenki Warszawskiej" 2012
Organizatorzy: Praski OT PZK w Warszawie, Biuro Promocji Miasta St. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga–Południe, Południowopraski Klub Krótkofalowców SP5PPK.
Uczestnicy: radiostacje indywidualne, klubowe, nasłuchowcy, Termin: 18 marca 2012r. (niedziela) od 16.00-17.30 UTC
Pasmo: 3,5 MHz
Wywołanie w zawodach na SSB: „ Zawody Syrenki”, CW: „SP TEST”
Emisje: CW i SSB łącznie w segmentach przewidzianych do pracy dana emisja. Z tą samą stacja można przeprowadzić punktowane QSO tylko raz, niezależnie od emisji.

Klasyfikacje:
A - Stacje indywidualne i klubowe na CW;
B - Stacje indywidualne na SSB;
C - Stacje klubowe na SSB;
D - Stacje indywidualne i klubowe QRP (do 5 W out) na CW;
E - Stacje indywidualne i klubowe QRP (do 10 W out) na SSB;
F - Stacje spoza granic SP np. /MM
G - SWL
Uwaga: uczestnik musi wyraźnie określić w jakiej klasyfikacji startuje. W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy do 100W.
Stacje QRP nie mogą łamać swojego znaku przez /QRP.
W grupie SWL nie mogą brać udziału krótkofalowcy z licencją nadawcy.
Grupy kontrolne:
- stacje członków OT37: RS(T) + POT (np. 59(9)POT);
- pozostałe z SP: RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + skrót powiatu (np. 59(9)001WM);
- stacja z poza SP: RS(T)+3 cyfrowy nr QSO (np. 59(9)001)
- SWL: odbierają raporty obu stacji;.
UWAGA ! Ten sam znak stacji może się powtórzyć tylko jeden raz.

Punktacja:
– za QSO ze stacjami QRP z byłych stolic: Ostrowa Lednickiego i Gniezna (GZ), Poznania(PX), Płocka (PD), Krakowa (KM), Lublina (LU) oraz z Warszawy (WM) - 6 pkt., pozostałe stacje QRP przyznają – 2 pkt.;
-za QSO stacjami z byłych stolic: Ostrowa Lednickiego i Gniezna (GZ), Poznania (PX ), Płocka (PD), Krakowa (KM), Lublina (LU) oraz z Warszawy (WM) – 5 pkt., pozostałe stacje przyznają – 1 pkt.
Mnożnik: stacje z byłych stolic: GZ, KM, PX, PD, LU, WM oraz członków OT nr 37
Wynik końcowy: suma uzyskanych punktów x (1 + mnożniki).
W razie jednakowej ilości punktów o kolejnym miejscu decydować będzie krótszy czas pracy w zawodach.

Nagrody:
-za zajęcie miejsc 1-3 puchary (statuetki) "Syrenki Warszawskiej" i dyplomy.
-za miejsca od 4 do 6 – dyplomy

UWAGA!
Stacje biorące udział w zawodach „Syrenki” i w zawodach „Zamkowych” dodatkowo biorą udział ( w dniu wręczania pucharów i dyplomów -wrzesień 2012) w losowaniu nagród ufundowanych przez Radę Sponsorów.
W związku z Jubileuszową X Edycją przewidziane są liczne nagrody niespodzianki.
Dzienniki zawodów: zawody będą obliczane elektronicznie, zachęcamy do logowania i opracowania logów programy autorstwa Marka SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html. W związku z tym dzienniki zawodów będą przyjmowane tylko w postaci elektronicznej (plik w formacie cabrillo).
Uczestnik podaje w logu tylko kategorię, w której zgłasza swój udział w Zawodach np. A.

Dzienniki zawodów prosimy nadsyłać:
– w formacie cabrillo na adres: sq5abg@o2.pl w ciągu 7 dni od daty zawodów.

Dzienniki w postaci elektronicznej:
format poczty: w temacie podawać proszę tylko znak np. SQ5ABG
plik logu: znak.cbr np. sq5abg.cbr jako załącznik e-maila
Logi nadesłane niezgodnie z powyższą instrukcją, zostaną użyte jako checklog.

Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.
Odpowiedzialny za zawody jest:
Wiesław Paszta SQ5ABG
Komisja Zawodów