System Identyfikacji Wizualnej - Logotyp Polskiego Związku Krótkofalowców
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-06-19 / 02:33
Witamy

Zarząd Główny PZK w dniu 14 czerwca 2012 r. w oparciu o przepis §2 p.3 Statutu PZK, podjął uchwałę o przeprowadzeniu korekt w dotychczasowym logo PZK. W ten sposób obowiązującym dokumentem wewnątrzorganizacyjnym stał się dokument pt. "System Identyfikacji Wizualnej - Logotyp Polskiego Związku Krótkofalowców", który opracował Kol. Grzegorz, SP3V. Dokument ten zawiera poprawiony wizerunek naszego logo (patrz rysunek obok), a więc zawiera wszystkie wprowadzone korekty.

news: Logo_PZK_[h=25_200dpi].gif
Pierwsze postulaty o potrzebie dokonania poprawek w dotychczas obowiązującym logo PZK pojawiły się jeszcze w 2009 roku - ich autorem był kol. Marian SP6EII, który zauważył istotne błędy w definicjach geometrii dotychczasowego logo naszego Związku. Po wymianie uwag z Kol. Marianem SP6EII, Kol. Grzegorz SP3V zredagował dokument, który Zarząd Główny PZK przyjął jako obowiązujący.

Wkrótce, poza uchwalonym dokumentem "System Identyfikacji Wizualnej - Logotyp Polskiego Związku Krótkofalowców", zostaną udostępnione na stronie internetowej PZK pliki ze skorygowanym Logo PZK w formatach umożliwiających zastosowanie ich na stronach internetowych oraz w poligrafii. Również należy się spodziewać zmiany głównego banera strony internetowej PZK.

Trzeba zaznaczyć, że Zarząd Główny PZK wprowadzając korekty logo jednocześnie postanowił, że wszystkie dotychczas wydrukowane druki organizacyjne PZK (a więc także karty QSL), znaczki klapowe, proporczyki, etc. zachowują swoją ważność do wyczerpania nakładu.

Logo PZK i dokument "System Identyfikacji Wizualnej - Logotyp Polskiego Związku Krótkofalowców" jest wyłączną własnością Polskiego Związku Krótkofalowców. Wzór Logo PZK jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP i jest objęty ochroną prawną.

Publikacja:
Administrator portalu PZK
Zygmunt Szumski SP5ELA