Radioreaktywacja - program edukacyjny dla najmłodszych
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-09-11 / 00:25
Koleżanki i Koledzy z Oddziałów Terenowych PZK, klubów oraz niezrzeszeni. Pragnę zwrócić Waszą uwagę na misję, której podjął się zespół ludzi dobrej woli działający pod hasłem RadioReaktywacja. Grupa ta dobrowolnie realizuje program edukacyjny propagujący kulturę techniczną i krótkofalarstwo wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Twórcy programu tak mówią o swoim dziele: „Reaktywacja jest służbą środowiska radioamatorów mającą na celu przekazanie młodszym pokoleniom swojej pasji i fascynacji radiotechniką.

Reaktywacja jest ogólnopolskim darmowym programem lekcyjnym skierowanym do szkół podstawowych i gimnazjów. Reaktywacja w założeniu ma być również ruchem aktywizującym środowisko krótkofalowców w Polsce do działania na rzecz współpracy z nowymi pokoleniami.”
Obszernie program RadioReaktywacji przedstawiony jest na stronie internetowej www.reaktywacja.org.pl. Poświęcono mu też artykuł w numerze 9/2012 miesięcznika Świat Radio.

Koledzy i Koleżanki Krótkofalowcy. W imieniu Polskiego Związku Krótkofalowców serdecznie proszę o gruntowne zapoznanie się z ofertą programu RadioReaktywacja. Jego znamienną cechą jest otwartość.

Każde środowisko krótkofalarskie w Polsce może skorzystać z pomysłów, doświadczeń, konspektów i zorganizować na swoim terenie lekcje otwarte dla dzieci, przybliżające w sposób przystępny tematykę od podstaw elektromagnetyzmu do czystego krótkofalarstwa. Koledzy z RadioReaktywacji pokazują jak to robić i czekają na wolontariuszy w terenie.

Polski Związek Krótkofalowców jest stroną wspierającą misję i poszukuje środowisk (oddziałów terenowych, klubów, osób) zainteresowanych współpracą w przeprowadzaniu lekcji otwartych według programu RadioReaktywacja. Cele nasze są zbieżne, sprowadzają się do znalezienia skutecznych sposobów na dotarcie z krótkofalarstwem do młodych pokoleń. W przeciwnym razie grozi nam stały wzrost średniej wiekowej HAMs…

Pokrewne  ruchy i inicjatywy w SP to między innymi akcje szkoleniowe Klubu SP6PZG i Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy,  program szkoleniowy SQ5ABG i SP5HEN „Profilaktyka a krótkofalarstwo” i inne.
Wolontariuszom, twórcom i realizatorom programów gratulujemy i życzymy sukcesów ! Liczymy na szerokie wsparcie w terenie.

W imieniu ZG PZK VY 73!
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU
Zastępca Prezesa PZK ds. młodzieży i szkolenia

* List  otwarty Zespołu Radioreaktywacja