20 lat Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK
Dodane przez SQ2PHI dnia 2013-12-05 / 18:06
Zarząd Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK (OT-22) organizuje akcję dyplomową "20 lat Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców" dla uczczenia 20 rocznicy powołania do życia Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

REGULAMIN DYPLOMU "20 LAT Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK"

Wydawcą dyplomu jest Środkowopomorski OT PZK (OT-22).
Celem jest upamiętnienie 20-lecia powstania Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Do uzyskania dyplomu liczą się przeprowadzone w okresie od 10.12.2013 do 31.12-2013 r. łączności/nasłuchy ze stacjami indywidualnymi i klubowymi zrzeszonymi w OT-22. Pasma i emisje dowolne.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest zebranie minimum 20 punktów.
Wykaz stacji zaliczanych do dyplomu oraz ilość punktów uzyskanych za nawiązanie łączności z tymi stacjami są następujące:

3Z20SOT (SP1PEA) - 5 pkt
SP20SOT (SP1YKO) - 5 pkt
SN20SOT (SP1KNM) - 5 pkt
HF20SOT (SP1KYB) - 5 pkt
łączność ze stacją klubowa 3Z20SOT - obowiązkowa.

Stacje indywidualne - członkowie Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK - 1 pkt
Za uzyskanie największej liczby punktów za łączności ze stacjami OT-22 przewidziano nagrody niespodzianki.

Stacje zagraniczne obowiązuje taka sama ilość punktów, co stacji polskich.
Dyplom dla stacji nasłuchowych wydawany jest za zrobienie nasłuchów dających łącznie minimum 20 pkt. w tym obowiązkowy nasłuch stacji 3Z20SOT.

Dla stacji indywidualnych i klubowych zrzeszonych w OT-22, za przeprowadzenie największej liczby łączności w okresie trwania akcji dyplomowej przewidziano nagrody niespodzianki. Wszystkie stacje z OT-22 biorące udział w akcji dyplomowej otrzymają pamiątkowe certyfikaty.

Zgłoszenia na dyplom
- w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres ot22pzk@wp.pl
- w formie papierowej prosimy przesyłać na adres Środkowopomorski OT PZK skr. poczt. 106, 75-950 Koszalin (wraz ze znaczkami).

Dyplom w formie elektronicznej (PDF) jest bezpłatny. Papierowa wersja dyplomu, obejmująca koszt druku, koperty i znaczka pocztowego będzie wysyłana po przesłaniu znaczków pocztowych o wartości 8 PLN.

Format logów dowolny. Log powinien zawierać: znak korespondenta, znak stacji przyznającej punkty, datę oraz czas przeprowadzonej łączności, pasmo, rodzaj emisji.
Termin przesyłania zgłoszeń do 31.01.2014 r.

Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane, jednak bardzo mile widziane.
Rozsyłanie dyplomów będzie odbywało się w terminie od 01.02.2014 do 28.02.2014.

Zachęcamy koleżanki i kolegów do czynnego uczestnictwa.

Z upoważnienia OT-22 Paweł SQ2PHI