DYPLOM 35 LAT POWSTANIA OT 27
Dodane przez sp3fyx dnia 2015-05-25 / 14:17
DYPLOM Z OKAZJI 35-CIO LECIA POWSTANIA OT PZK POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA NR 27

Od dnia 1 czerwca do 30 września rusza akcja dyplomowa z okazji 35-cio lecia powstania Oddziału Terenowego PZK Południowa Wielkopolska nr 27. Przez cały czerwiec będzie aktywna stacja okolicznościowa SN27OPW. Zachęcamy wszystkich do zdobywania tego dyplomu. Regulamin dyplomu umieszczony poniżej oraz na stronie OT 27.

Krzysztof
sp3fyx


DYPLOM
ODDZIAŁU POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA (OT 27)
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW Z OKAZJI 35 -cio
LECIA POWSTANIA OT 27


Cel dyplomu: uczczenie 35 lecia powstania OT 27

Wydawca: Polski Związek Krótkofalowców, Oddział Terenowy nr 27 - Południowa Wielkopolska, z siedzibą w Ostrowie Wlkp.

Czas wydawania dyplomu: dyplom okresowy, wydawany od 01.06.2015 do 31 grudnia 2015

Warunki uzyskania dyplomu: zalicza się łączności i nasłuchy przeprowadzone począwszy od dnia 01.06.2015 r. do 30.09.2015 ze stacjami indywidualnymi, klubowymi oraz okolicznościowymi - członkami OT 27. Pasma i emisje dowolne. W pasmach UKF stacje spoza wielkopolski mogą zaliczać łączności przeprowadzone przy wykorzystaniu przekaźników. Nie zalicza się łączności "cross-band" oraz "mixed-mode". Dyplom wydawany jest za uzyskanie 35 pkt. za QSO i nasłuchy. Łączności i nasłuch z członkiem indywidualnym oraz klubem OT 27 zalicza się, jeżeli w dniu przeprowadzenia QSO byli członkami OT 27.

Punktacja: każda łączność i nasłuch KF i UKF: są punktowane następująco:
a) stacje indywidualne członkowie OT 27 - 5 pkt.,
b) stacja klubowa OT 27 - 10 pkt.,
c) stacja okolicznościowa SN27OPW - 15 pkt.,


Koszt dyplomu: stacje krajowe indywidualne i klubowe członków PZK - 10 zł, dla pozostałych 20 zł.
Dla stacji zagranicznych koszt dyplomu to 3 EUR / 3 USD / 3 IRC's.


Zgłoszenia: wyciąg z LOGU stacji potwierdzony przez dwóch nadawców, macierzysty klub lub oddział, wysłany wraz z kserokopią dowodu opłaty na adres:
Grzegorz Dobrychłop SP3RNZ, skr. poczt. 85, 62-510 Konin

Opłata za dyplom na adres i nr konta:
 
59 1440 1215 0000 0000 0479 9607
 PZK OT 27
 ul. Śmigielskiego 16a/7
 63-400 Ostrów Wlkp

Wykaz aktualnych członków indywidualnych oraz klubów OT 27 w załączeniu.

Aktualna lista członków indywidualnych, klubów oraz stacji okolicznościowych publikowana jest na stronie OT 27 w zakładce "AKTUALNI CZŁONKOWIE OT 27".