Festyn IPA w Raciborzu - dyplom
Dodane przez sp9mdy dnia 2015-06-02 / 12:25
Regulamin elektronicznego dyplomu ,,FESTYN IPA-RACIBORZ 2015,, dla krótkofalowców.
-----------------------------------------------------------------------------

1. Dyplom można zdobyć przeprowadzając łączności z radiostacjami pracującymi z Festynu IPA w Raciborzu w dniu 06.06.2015 r. w godzinach popołudniowych (od 13.00 utc)

2. Aby zdobyć okolicznościowy dyplom należy przeprowadzić minimum 3 QSO z radiostacjami z festynu IPA tj. SP9KJU/9 (za każdego operatora 1p) oraz stacje indywidualne.
QSO ze stacją SP9KJU/9 można powtarzać po 1 godzinie (co daje następny 1pkt) lub wcześniej jeżeli nastąpi zmiana operatora.

3. Wyciąg z logu w postaci pliku cabrillo należy przesłać w terminie 7 dni na adres: sp9kju@o2.pl.

4. Dyplomy będą wysyłane w formie elektronicznej na podane w logu adresy e-mail.

5. Wśród korespondentów zostaną rozlosowane nagrody upominki,a dla stacji która zdobędzie najwięcej punktów przyznana zostanie nagroda niespodzianka.

6. Niniejszy regulamin jak i zestawienie zdobywców dyplomu i nagród będą dostępne na stronie: www.sp9kju.org.

7. Nad całością konkursu będzie czuwać komisja organizatorów w składzie:
Eugeniusz Kosel Szef IPA-Raciborz i Hubert Marcinek Szef Klubu SP9KJU. Decyzje komisji są nieodwołalne.

Zapraszamy do łączności.

Info: Hubert SP9MDY