KS-16. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 20.04.2016
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-04-21 / 08:34
news: pzk_new.jpg
 
                                        KOMUNIKAT NR 16/2016 z dnia 20.04.2016 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów w kolejnym komunikacie. A oto najnowsze informacje:

1.    Częstotliwość bezpieczeństwa 7060 kHz.
W związku z tragicznym w skutkach trzęsieniem ziemi w Ekwadorze prosimy wszystkich krótkofalowców o pozostawienie częstotliwości 7060 kHz wolnej w celu umożliwienia jej dla celów łączności bezpieczeństwa.  Poniżej linki z qrznow  oraz R1-IARU.
http://qrznow.com/radio-amateurs-asked-to-keep-7-060-mhz-clear-for-ecuador-earthquake-emergency-traffic/
 http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1551-ecuador-earthquake-16th-april-2016
Wojtek SQ1WO - SPEmCom

2.    Konsultacje w MC IV. Runda.
W dniu 18.04.2016 w MC odbyło się 4. z kolei spotkanie konsultacyjne w sprawie SRA.
W spotkaniu uczestniczyli: Wojtek Bielak SQ9PBS Hackerspace, Tomasz Babut SP5XMU PK UKF, Tomasz Frankiewicz SP7V (ZHP), Włodzimierz Karczewski SQ5WWK (LOK), Witold Zakrzewski FOPOR, Krzysztof Gaudnik SP7WME, Marek Ruszczak SP5UAR, Piotr Skrzypczak SP2JMR PZK. Z ramienia Urzędu Komunikacji Elektronicznej obecni byli Pan dr Wiktor Sęga Dyr. Departamentu Zarządzania Częstotliwościami oraz Marek Otręba Naczelnik Wydziału Pozwoleń, Wojciech Radecki z MSWiA, Hubert Turski z komendy Głównej PSP, prowadzący Dariusz Dąbek zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji oraz pracownicy DT MC.

Omówiliśmy kolejnych 5 punktów wymienionych w zestawieniu otrzymanym z MC. Spotkanie trwało nieco ponad 2 godziny.

Na wstępie Piotr Skrzypczak SP2JMR poinformował wszystkich o dzisiejszym święcie krótkofalowców WARD podkreślając rolę Polaków w procesie powoływania IARU 18. kwietnia 1925 roku.

Poniżej najważniejsze informacje ze spotkania.

Korzystając z obecności przedstawicieli MSW i Straży Pożarnej podniesiono problem łączności EMCOM.

Wojtek SQ9PBS z Krakowa podniósł sprawę Światowych Dni Młodzieży.
Wstępnie uzgodniono, że sprawa alternatywnej łączności kryzysowej podejmowana przez środowisko radioamatorskie wymaga usankcjonowania prawnego, w tym wydzielenie tzw. "częstotliwości bezpieczeństwa".

Podniesiono problem dostępu krótkofalowców do częstotliwości kryzysowych. Przedstawiono szereg doświadczeń sieci ASR głównie z SP7, SP9 i SP5. Krzysztof SP7WME przypomniał o inwentaryzacji możliwości radioamatorów poprzez ankietę Huberta Anysza SP5RE.
Odwołano się również do systemu występującego we Włoszech.

Przedstawiciel MSW Wojciech Radecki omówił pokrótce:
- prace legislacyjne przy ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, która jest tworzona w KG PSP,

- PZK powinno ponownie wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie punktów i osób kontaktowych w ramach SPEmCom,

- Światowe Dni Młodzieży. Ministerstwo obawia się, że jest już za późno. Obecnie jest kilkanaście zespołów różnego szczebla, ale nie ma przemyślanej koncepcji współpracy z organizacjami pozarządowymi, nie ma pewności czy administracja rządowa jest przygotowana na taką współpracę.

- administracji rządowej przeszkadza skłócenie środowiska radioamatorskiego. Wg. niej nie można wskazać konkretnego podmiotu uprawnionego do współpracy.
Z tym nie zgadza się PZK ponieważ w tej kwestii od 7. maja 2013. roku funkcjonuje podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji i Polskim Związkiem Krótkofalowców oraz kilkanaście porozumień na niższych szczeblach i na ich podstawie działają także liczne amatorskie sieci łączności kryzysowej.

- co roku Wydziały Zarządzania Kryzysowego UW organizują szkolenia. W tej sprawie MSWiA wyśle pismo do wojewodów z wnioskiem o uwzględnienie środowisk radioamatorskich w tych szkoleniach.

- dostęp do częstotliwości służb rządowych. Tu trzeba rozważyć, ale ostrożnie zmianę w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Przedstawiciel KG PSP Hubert Turski powiedział, że nie posiada umocowania do deklaracji i jest na spotkaniu tylko po to, aby wysłuchać zainteresowanych. PSP proponuje porozumienia w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pochwalił współpracę z OSP. W terenie być może można by mieć dostęp do kanału "B112", ale nie straż jest gospodarzem tego kanału. Jest zaniepokojony, że KG PSP nie ma informacji z terenu o kontaktach z radioamatorami. Wydaje się, że nie ma świadomości potrzeby funkcjonalnej wykorzystania radioamatorów.

W kontekście tych informacji należy zaproponować porozumienie z KG PSP.

W dalszym ciągu dyskutowano o terminach załatwiania spraw w UKE:
  - skrócenia terminu z 6 tygodni do 14 dni. Sprawa stanie się bezprzedmiotowa z chwilą likwidacji pozwoleń radiowych indywidualnych i zastąpieniem ich świadectwami o rozszerzonej formule.

Kolejny punkt to sprawa kompatybilności elektromagnetycznej. PZK przytoczył przykłady zakłócania częstotliwości radiowych przez urządzenia typu przetworniki do wind, zasilaczy do lamp LED etc. Zaapelował do UKE o szczegółowe zadania dla ekip kontrolnych. Pan Dyrektor Wiktor Sęga potwierdził, że zwalczanie zakłóceń jest obowiązkiem UKE i nie ma obecnie konieczności interwencji w proces legislacyjny.

Na tym spotkanie zakończono. Następne spotkanie odbędzie się 5 maja o godz. 12.00.

Marek Ruszczak SP5UAR & Piotr Skrzyczak SP2JMR

3.    90 lat LKK - akcja dyplomowa.

KOLEŻANKI I KOLEDZY,
Dobiegła końca możliwość zbierania punktów do dyplomu 90 lat Lwowskiego Klubu Krótkofalowców "Kolebki Polskiego Krótkofalarstwa". Przypominam wszystkim, że przesyłanie zgłoszeń na dyplom upływa z dniem 30 kwietnia 2016 r.
Tak więc Ci którzy zebrali minimum 90 punktów, a nie wysłali jeszcze stosownego zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty proszę by się pośpieszyli dotrzymując przyjętego regulaminem terminu. Szczegóły na portalu PZK.

VY-73! Zbyszek SP8AUP
Manager Dyplomu
  Wiceprezes Zarządu LKK

4.    Pierwszy Zjazd szkoleniowo wyborczy Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej SPEmCom.
Informuję, że na odbywający się w dniach od 29. kwietnia do 01. maja br. w Przystajni Zjazd jest jeszcze ostatnich 5 wolnych miejsc. Program Zjazdu znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu. Koszty Zjazdu pokrywa PZK w ramach środków na SPEmCom.
Uczestnicy muszą dojechać do Przystajni (ok. 30 km na zachód od Częstochowy) na koszt własny. Informacja o dojeździe znajduje się pod programem Zjazdu.
Zgłoszenia i informacje elektronicznie na: sp2jmr@pzk.org.pl, informacje telefonicznie: 484-479-407.
Piotr SP2JMR

5.    Po konferencji Near Space.

W sobotę 16. kwietnia 2016. roku w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu odbyła się konferencja Near Space. Dla uczestników konferencji przeznaczono jedną z sześciu kondygnacji Centrum, jednak inne poziomy były również dla Nich otwarte. Miejsce to okazało się doskonałym forum wymiany wiedzy i doświadczeń. W konferencji i warsztatach uczestniczyli uczniowie, studenci, nauczyciele, sympatycy tematyki oraz reprezentacji sektorów i organizacji non-profit związanych z eksploracją bliskiej przestrzeni kosmicznej.
Organizatorami byli Fundacja Copernicus Project oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
Fundacja Copernicus Project, organizacja pozarządowa powstała w kwietniu 2005 roku, a jej głównym celem jest propagowanie idei Cheap Access To Space, udostępniając młodym, ambitnym ludziom platformę do eksperymentowania i realizowania własnych amatorskich badań naukowych.
Zespół składa się z doświadczonych specjalistów (często radioamatorów) różnych dziedzin i różnych zawodów, których połączyła ta sama pasja i chęć odkrywania tego, co już dawno odkryte. Strona projektu: www.copernicus-project.org.
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy to pierwsze centrum nauki w regionie kujawsko – pomorskim. Otwarcie Centrum nastąpiło 9. listopada 2013. roku. Siedziba instytucji to dawne młyny Richtera, budynki zbudowane na przełomie XIX. i XX. wieku, teraz całkowicie odrestaurowane, służą nauce i zabawie. Na przestrzeni 5. tys. m2, na 6. kondygnacjach znajduje się przestrzeń wystawiennicza, pracownie naukowe, sale ekspozycyjne dla dzieci i biura. Głównym rekwizytem i wizytówką instytucji jest Wahadło Foucaulta, najdłuższe zamontowane na stałe w Polsce, umożliwiające z każdego piętra obserwację zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi.
www.mlynwiedzy.org.pl. Oficjalna strona konferencji to www.nearspace.pl.

Near Space to przestrzeń gdzie nadal niewiele osób może bywać. To piloci odrzutowców wojskowych, astronauci. Jest jednak grupa pasjonatów, którzy przy niewielkim nakładzie środków z dużą pomysłowością oraz skutecznością dzień po dniu badają najbliższe Ziemi otoczenie. Początek tych badań to rok 1967. oraz projekt Fińskiej Ligi Krótkofalarskiej. Kapsuła niosąca eksperyment zawierający sprzęt krótkofalarski unoszona była przez balony wypełnione helem. Pierwszy Ilmari został wysłany w przestrzeń 28 maja 1967 r. Prowodyrem i głównym motorem tych startów był Pauli Töyrylä (OH2DV). Pauli został zainspirowany prezentacją na spotkaniu krótkofalarskim w Tampere w roku 1963 przez Osmo A. Wiio (OH2TK), podczas którego Osmo sugerował, że krótkofalowcy powinni spróbować poeksperymentować z balonem. Do dziś zanotowano 18 startów Ilmari, z czego ostatni przeprowadzony osobiście przez Pauli miał miejsce 25 maja 1980.
Po prawie dwóch dekadach bez żadnych startów Ilmari, ponownie pojawiło się zainteresowanie wykonaniem eksperymentów z użyciem balonu. Pauli obiecał przekazać swoje doświadczenia ze startów tych balonów obecnej załodze, aby nowe pokolenie nie musiało uczyć się wszystkiego od postaw. W roku 1967. lot Ilmari był znaczącym wyczynem i zyskał szeroki światowy rozgłos. Przygoda z lotami w ramach Near Space trafiła do Stanów Zjednoczonych w roku 1987. Dokładnie 15 sierpnia 1987 r. Bill Brown wystartował ze swoim pierwszym ładunkiem, który wyniósł sprzęt radioamatorski.
Obecnie kapsuły i składające się na nie eksperymenty są często wysyłane aż do granic atmosfery, w większości na terytorium USA, gdzie używa się nawet miniaturowych rakiet do wznoszenia ładunków w wyższe warstwy atmosfery. W Europie aktywnym środowiskiem jest Wielka Brytania, Polska, Niemcy.
Polski program Near Space zapoczątkowany w 2005. roku rozwija się bardzo dynamicznie. Każdego roku odnotowujemy kilka startów balonów stratosferycznych oraz rakiet, które osiągają coraz wyższy pułap i gromadzą coraz więcej danych o otaczającym nam środowisku.
Studenci polskich uczelni technicznych mają obecnie dostęp również do programów organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną np. REXUS/BEXUS. Finalistą ubiegłorocznej edycji był zespół z Politechniki Wrocławskiej z projektem FREDE. W tegorocznej edycji biorą udział dwa zespoły: BuLMA z Politechniki Warszawskiej oraz DREAM Project z Politechniki Wrocławskiej.
W ubiegłym roku zespół JADE reprezentujący Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Wrocławską oraz  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny przy wsparciu i udziale zespołu Copernicus Project uzyskał pierwsze miejsce w kategorii na najlepszy eksperyment naukowy w Global Space Balloon Challenge.
Program konferencji był stworzony został w taki sposób, aby każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego.
Równolegle do prelekcji odbywały się będą warsztaty, a wszyscy razem mogli uczestniczyć w startach i w misjach trzech balonów stratosferycznych.
Na koniec odbył się pokaz filmu autorstwa Pana Adama Ustynowicza „Chopin The Space Concert” oraz spotkanie z autorem i ciekawe kulisy powstania filmu.
Jednak wiele z tych eksperymentów nie byłoby możliwe bez radiowej komunikacji z balonem, rakietą czy satelitą. Dwukrotnie zaprezentowano możliwość zadania przez uczniów i nauczycieli pytań na żywo astronaucie przebywającemu w czasie ich zadawania w kosmosie na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jedna z opcji polegała na wykorzystaniu sprzętu profesjonalnego którym dysponują agencje kosmiczne. Ponadto zaprezentowano fragment pierwszej takiej łączności z Polski zorganizowanej przez ESSERO Polska w dniu 14 kwietnia 2016. Wówczas w czasie całego połączenia, dwóch nauczycieli z dwóch różnych szkół z Polski zadało po jednym pytaniu do astronauty Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Tim Peake z Wielkiej Brytanii.
Drugą zaprezentowaną w czasie konferencji alternatywą była łączność przez sprzęt radioamatorski umieszczony dzięki wolontariuszom (często radioamatorom) na pokładzie ISS. Ze sprzętu tego mogą korzystać astronauci i kosmonauci, aby łączyć się z radioamatorami na całej Ziemi, którzy mogą zorganizować ekspedycje do lokalnej szkoły i udostępnić w określonym czasie sprzęt uczniom (szkolny kontakt ARISS). Sprzęt ten umożliwia obecnie, podobnie jak sprzęt agencji kosmicznych przesłanie na żywo dźwięku oraz czasami wizji. Zobaczenie na żywo astronauty odpowiadającego jest fascynujące, jednak, aby w pełni wykorzystać tą formę łączności należy przygotować pytania związane z prostym pokazem przez astronautę unikalności tego międzynarodowego laboratorium – mikrograwitacji.
W pierwszym inauguracyjnym wystąpieniu przedstawiono, czym jest dla krótkofalowców ich hobby. Podkreślono, że wszystkich polskich radioamatorów tych zrzeszonych i tych niezrzeszonych na forum międzynarodowym IARU, reprezentuje wiodąca w Polsce organizacja Polski Związek Krótkofalowców.
Przedstawiono zebrane wcześniej opinie radioamatorów na temat: czym jest dla nich krótkofalarstwo. Ich odpowiedzi to: łączności DX (z dalekimi stacjami), alternatywa komunikacyjna oraz alternatywa dla mediów społecznościowych, konkurencja w łącznościach jak zawody, akcje dyplomowe. Ponadto to sport w terenie i zawody połączone z wychowaniem fizycznym, ekspedycje te bliskie (field day) jak i odległe, łączności satelitarne, transmisje obrazu (SSTV, ATV), transmisje danych (APRS, PR), transmisje cyfrowe (DV, DATV etc.), łączności z odbiciem od powierzchni Księżyca EME, łączność alternatywna dla sieci komercyjnych i łączność ratunkowa (EmCom) , budowanie urządzeń, nasłuchy, odbiór danych telemetrycznych z balonów i rakiet, nauka, własne badania, doświadczenie związane z radiokomunikacją, dobra zabawa.
A czym dla Ciebie jest krótkofalarstwo?

Armand SP3QFE, Maciej SP2SGF


6.    Skrócony spis treści Świata Radio 5/2016.
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Antena dipolowa (część 2), Pionowa antena 7-29 MHz
TEST: Oscyloskop R&S Scope Rider, Yaesu FTM-100D
PREZENTACJA: System IPTV TERRA
ŁĄCZNOŚĆ: Typy sieci Mech HamNet, System łączności FSQ, Decybel w radiotechnice
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK
WYWIAD: Kolekcjonuję stare radioodbiorniki
HOBBY: Uniwersalny wskaźnik TDO, Symetryczny tuner antenowy
DIGEST: Wzmacniacze i mierniki mocy
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

7.    KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 5/2016.
Kilka słów o XXII KZD
X. ŁOŚ -Jubileuszowy
Po posiedzeniu prezydium
Jubileusz SP9KAG
Walne Zebrania OT20 i OT27
 
TNX. TNX. TNX.
Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Andrzejowi SP5AHT, Wojtkowi SQ1WO, Armandowi SP3QFE, Maciejowi SP2SGF, Zbyszkowi SP8AUP, Markowi SP5UAR.


Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

I Zjazd Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej PZK - SP EmCom
Przystajń k/Częstochowy, 29.04-1.05.2016 r.
 
HARMONOGAM ZJAZDU
29.04.2016 (piątek)
18:00-19:00 – zakwaterowanie
19:00-20:00 – kolacja
20:00-22:00 – otwarta dyskusja na temat funkcjonowania SP EmCom
 
30.04.2016 (sobota)
 
08:00-09:00 – śniadanie
09:00-10:00 – zakwaterowanie osób przyjeżdżających w sobotę
10:00-12:00 – I część Zjazdu
- otwarcie spotkania (SP2JMR, SQ6IYR)
- prezentacje funkcjonowania poszczególnych sieci, dyskusja (koordynatorzy sieci)
- omówienie zagadnień zgłaszanych przez uczestników na etapie przygotowań do Zjazdu (SP9XWM) – m.in. współpraca z administracją, nowe technologie w EmCom, zasadność udziału krótkofalowców w działaniach ratowniczych lub wolontariacie
12:00-12:15 – przerwa
- dyskusja na temat ujednolicenia nazewnictwa sieci (prezes klubu SP EmCom, SQ3TGV, SQ6IYR)
- ocena procedur w trakcie "Śnieżycy" i "Huraganu 2016", podsumowanie ćwiczeń (SQ6IYR, SQ3TGV)
- ustalenie organizatorów ćwiczeń na następny rok (SQ3TGV)
- dyskusja na temat Grupy Szybkiego Reagowania SP EmCom (SQ3TGV)
14:15-15:00 – obiad
15:30-19:45 – II część Zjazdu
- głosowanie nad uchwaleniem regulaminu Ogólnopolskiego Klubu SP EmCom
- wybór kierownictwa Klubu (zarządu)
- wystąpienie nowo wybranego prezesa Ogólnopolskiego Klubu SP EmCom
- szkolenie praktyczne z zakresu pierwszej pomocy (SP9MLI)
- ratownictwo wodne, bezpieczeństwo nad wodą (SQ9ITA)
19:45-20:15 – kolacja
20:00-22:00 – otwarta dyskusja na temat funkcjonowania SP EmCom
 
1.05.2016 (niedziela)
 
08:00-09:00 – śniadanie
09:00-10:00 – podsumowanie spotkania, dyskusja (SQ2IYR, prezes klubu SP EmCom)
11:00-12:00 – wykwaterowanie
 
DOJAZD DO PRZYSTAJNI
Od strony SP 1 i SP3:
Trasą nr 11 przez Poznań, Kluczbork do Olesna, dalej kierunek Częstochowa, ok. 18 km do celu.
W Przystajni drugi budynek po lewej stronie.
 
Od strony SP2 i SP7:
Do Wielunia i dalej kierunek Częstochowa. W Krzepicach na Olesno i w Starokrzepicach koło kościoła drogowskaz do Przystajni, a w centrum kierunek Olesno i przed ostatni budynek po prawej stronie.
 
Od strony SP4, SP5, SP8 i SP9:
Do Częstochowy, a w mieście kierunek Wieluń a potem na Olesno, 32 km do celu. Przed ostatni budynek po prawej stronie na końcu miejscowości.
 
Od strony SP6:
A4 do Opola a następnie kierunek Łódź, Kluczbork. W Bierdzanach drogą nr 494 do Olesna i dalej na Częstochowę. Alternatywną trasą rajdową nr 8 do Wielunia.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2016