Top activity UKF 2016
Dodane przez SP5ELA dnia 2017-01-27 / 14:51
Top Activity UKF 2016 - wyniki

Publikujemy wyniki współzawodnictwa "Top Activity UKF 2016".

„TOP  ACTIVITY  UKF – 2016R”

Współzawodnictwo „TOP ACTIVITY UKF-2016R”, miało na celu podsumowanie osiągnięć krótkofalowców pracujących na UKF oraz via EME.

Organizator współzawodnictwa to Polski Związek Krótkofalowców, współorganizatorzy: Redakcja”Świat Radio”, Stowarzyszenie Polski Klub UKF oraz Sowiogórski Klub Krótkofalowców SP6YNR.

W współzawodnictwie sklasyfikowano 54 stacje, w tym 3 kobiety oraz 4 juniorów/do 35 lat/.

W dwóch kategoriach EME sklasyfikowano 19 stacji.

Wynik powyżej 1000 pkt uzyskało 7 stacji, powyżej 500 pkt 16 stacji, a powyżej 100 pkt 40 stacji.

Swoje osiągnięcia w 2016 roku poprawiło 10 stacji.

Komisja Współzawodnictwa, po sprawdzeniu arkuszy osiągnięć każdego uczestnika współzawodnictwa, ustaliła kolejność w klasyfikacji generalnej oraz poszczególnych kategoriach.

Nagrody w postaci grawertonów oraz  prenumerat miesięcznika „Świat Radio” za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej oraz dyplomy za dziesięć miejsc w klasyfikacji generalnej i sześć miejsc w klasyfikacjach specjalnych,jak również grawertony za pierwsze miejsca w kategorii „CW, SSB” i „MGM” EME, wręczone zostaną na IV Sympozjum Integracyjnym „ Radiokomunikacja Amatorska UKF w Europie – Gajów 2017”.

Termin: 10 czerwiec 2017 r.  Godz. 09:00 /sobota/

 Komisja Współzawodnictwa:

1. 3Z6AEF Waldemar  -  Przewodniczący
2. SP6MLK Stanisław -  Sekretarz
3. SP5AHT Andrzej    -  Członek
4. SP6RW Rafał         -  Członek  

KLASYFIKACJA  GENERALNA „TOP  ACTIVITY  UKF - 2016R”

73!

Staszek SP6MLK

Wyniki TAC UKF - 2016
Współzawodnictwo TAC UKF - wyniki za wszystkie lata, regulaminy