Wspołzawodnictwo 60 Metrów
Dodane przez SP5UAF dnia 2017-06-27 / 22:54
Zapraszamy do udziału w nowym współzawodnictwie, prowadzonym przez SP DX Club. Współzawodnictwo "60 Metrów" będzie prezentować osiągnięcia polskich stacji w paśmie 60 metrów. Współzawodnictwo jest dostępne dla wszystkich polskich krótkofalowców. W przypadku tego zestawienia będą zaliczane łączności potwierdzone tradycyjnymi kartami oraz via LoTW i eQSL.

Współzawodnictwo jest jednopasmowe, więc tabela będzie prowadzona z podziałem na CW, SSB i DIGI oraz MIXED. O kolejności będzie decydować ilość potwierdzonych krajów w MIXED.

Zachęcamy do przesyłania danych do tego współzawodnictwa już na koniec bieżącego kwartału (na koniec czerwca 2017). Poniżej regulamin współzawodnictwa.

Współzawodnictwo 60 metrów

1. Współzawodnictwo jest otwarte dla wszystkich krótkofalowców SP.
2. Współzawodnictwo obejmuje pasmo 60 metrów.
3. Uznawane są wyniki według deklarowanych stanów (ilość potwierdzonych podmiotów DXCC), opartych na bazie posiadanych kart QSL oraz potwierdzeń uzyskanych za pośrednictwem LoTW (Logbook of the World) oraz eQSL.
4. Współzawodnictwo prezentuje wyniki potwierdzonych podmiotów w podziale na CW, PHONE i Digital oraz MIXED.
5. Zaliczane są tylko kraje aktualne (bez deleted) według Listy DXCC.
6. Do współzawodnictwa nie będą zaliczane aktywności stacji nieuznawanych przez DXCC.
7. Prowadzący współzawodnictwo ma prawo do weryfikacji w dowolnej formie (np. prosząc o przedstawienie wykazu znaków potwierdzonych krajów na poszczególnych emisjach i na tej podstawie wybiórcza weryfikacje kart).
8. Decyzje prowadzącego są wiążące.
9. Tabela współzawodnictwa będzie ukazywała się co kwartał.
10. W przypadku braku uzupełnienia w danym kwartale zostanie uwzględniony jeden raz stan poprzedni.
11. Publikacje tabeli współzawodnictwa będą zamieszczane na stronie internetowej SP DX Clubu oraz w zainteresowanych czasopismach.

Współzawodnictwo prowadzi Tomek SP5UAF (sp5uaf@sp5zcc.net). Zgłoszenia prosimy przesyłać w następującej postaci, np.: SP5UAF, CW: 5, PHONE: 1, DIGI: 1, MIXED: 6.

Regulamin jest dostępny także na stronie SPDXC pod adresem: http://www.spdxc.org/index.php/sport/tabele-reg/60m

Info: Tomek SP5UAF