Składki członkowskie w roku 2018
Dodane przez SP5LS dnia 2017-11-05 / 18:45
Niniejszym pragnę poinformować, że od 1 stycznia 2018 roku, na podstawie Uchwały Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku, ulegają zmianie składki członkowskie PZK.

Okres składkowy na rok 2018 zostaje otwarty z dniem 5.11.2017 roku, składki na 1 półrocze lub cały rok 2018 można już opłacać. 

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania, każdego z osobna Oddziału Terenowego PZK.

Marek Suwalski SP5LS, skarbnik PZK

*Regulaminowy termin opłacania składek za I-sze półrocze 2018 lub cały 2018 rok do: 14.01.2018 r.

Poniżej kopia uchwały nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 r. z wysokością składek.

 Lp
 Rodzaj składki - opis
 
  1.
 Składka wpisowa
0,00 zł 
  2.
 Składka dla członka nadzwyczajnego SWL
30,00 zł
  3.
 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia
90,00 zł
  4.
 Składka dla członka zwyczajnego
120,00 zł
  5.
 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat
30,00 zł
  6.
 Składka dla członka wspomagającego
20,00 zł
  7.
 Kluby zarejestrowane w OT PZK
0,00 złRozszerzona zawartość newsa
Niniejszym pragnę poinformować, że od 1 stycznia 2018 roku, na podstawie Uchwały Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku, ulegają zmianie składki członkowskie PZK.

Okres składkowy na rok 2018 zostaje otwarty z dniem 5.11.2017 roku, składki na 1 półrocze lub cały rok 2018 można już opłacać. 

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania, każdego z osobna Oddziału Terenowego PZK.

Marek Suwalski SP5LS, skarbnik PZK

*Regulaminowy termin opłacania składek za I-sze półrocze 2018 lub cały 2018 rok do: 14.01.2018 r.

Poniżej kopia uchwały nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 r. z wysokością składek.

 Lp
 Rodzaj składki - opis
 
  1.
 Składka wpisowa
0,00 zł 
  2.
 Składka dla członka nadzwyczajnego SWL
30,00 zł
  3.
 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia
90,00 zł
  4.
 Składka dla członka zwyczajnego
120,00 zł
  5.
 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat
30,00 zł
  6.
 Składka dla członka wspomagającego
20,00 zł
  7.
 Kluby zarejestrowane w OT PZK
0,00 złPoniżej wniosek Prezydium ZG do Zarządu Głównego PZK na posiedzenie w dniu 13 maja 2017 roku wraz z uzasadnieniem wniosku.

Wniosek

o zmianę wysokości składek członkowskich

 

Na podstawie par. 20 pkt 3 lit. f) w powiązaniu z par. 23 pkt 1 lit n) Statutu PZK oraz par. 5 i par. 6 Regulaminu opłacania składek PZK,  Prezydium ZG PZK zwraca się z wnioskiem do Zarządu Głównego PZK o podjęcie uchwały o zmianie wysokości rocznych składek członkowskich od roku 2018, następująco:

 

Rodzaj składki

Kwota         (wariant 1)

Kwota  (wariant 2

Kwota

(wariant 3)

Składka członka zwyczajnego

120,00 zł

130,00 zł

150,00 zł

Składka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia

90,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat

30,00 zł

30,00 zł

60,00 zł

Składka członka nadzwyczajnego

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

Składka dla członka wspomagającego

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

Składka wpisowa

20,00 zł

0,00 zł

30,00 zł

 

 

Uzasadnienie wniosku o podwyższenie składek

 

Składki członkowskie pozostają na niezmienionym poziomie od roku 2012. Jednocześnie w tym czasie wzrosły koszty obsługi organizacyjnej Związku, szczególnie w zakresie opłat pocztowych (Biuro QSL, Sekretariat, wysyłki nagród i dyplomów – szczególnie zagraniczne), kosztów transportu (bilety kolejowe i ceny paliwa – podróże służbowe oraz na zawody zagraniczne), kursu złotego do franka szwajcarskiego (składka IARU).

 

Mimo oszczędności i restrukturyzacji wydatków poczynionych w 2016 roku, brakuje środków na działalność statutową: sportową, promocyjną i szkoleniową. Z konieczności zrezygnowano całkowicie z dofinansowywania lokalnych inicjatyw, ograniczając się tylko do dużych imprez o zasięgu ogólnopolskim lub międzyregionalnym. Zapewniane są jedynie środki na podstawową działalność organizacyjną oraz pokrycie kosztów administracyjnych Związku.

 

Niezbędne i konieczne jest zatem podniesienie wysokości składek członkowskich choćby w takim zakresie, jak proponowany oraz wprowadzenie mechanizmu ich corocznej waloryzacji. Umożliwi to przywrócenie możliwości finansowania statutowej działalności Związku, w tym działalności promocyjnej, sportowej i szkoleniowej.

 

 

/ -/ Prezydium ZG PZK