Komunikat PZK nr 1/2018 z dnia 03.01.2018
Dodane przez sp2jmr dnia 2018-01-04 / 12:08
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 01/2018 z dnia 3. stycznia 2018 r.


W pierwszym w tym roku Komunikacie witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej najistotniejsze informacje z ostatniego okresu:

1. Zaproszenie do udziału w litewskich zawodach

Organizator "Vytautas Magnus University Radio Club - VMU RC"zaprasza polskich krótkofalowców do udziału w zawodach "Vytautas Magnus Trophy" contest czyli zawody na cześć Wielkiego Księcia Witolda znanego nam z Bitwy pod Grunwaldem. Zawody odbędą się w pierwszą niedzielę Nowego Roku czyli 7. stycznia 2018 r. w godz. 07.00 do 08.00 UTC.

Pasma: 80m i 2m.
Częstotliwości i emisje:
CW: 3510-3600 kHz, 144035-144135 kHz
SSB: 3600-3700 kHz, 144165-144360 kHz
FM: 145400-145550 kHz
Link do regulaminu zawodów: http://rk.vdu.lt/en/vytautas-magnus-trophy/76-vmt-varyb-nuostatai/118-qvytautas-magnus-trophyq-nuostatai
 
Bronius Sriubas LY5O

2. Aktywność SP1PMY i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z Myśliborza

Od 1 do 15 stycznia 2018 roku radiostacja Myśliborskiego Klubu Łączności SP1PMY będzie pracowała pod znakiem okolicznościowym SN1WOSP.
W dniu 14 stycznia planujemy naszą mobilna stację postawić na placu przed ratuszem w Myśliborzu, skąd łączności będą przeprowadzać wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko oni.
Do usłyszenia. - SIEMA!!!

Stefan SP1JJY

3. Walne Zebranie Zachodniopomorskiego OT PZK

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK zaprasza członków oddziału na Walne Zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się w Szczecinie w dniu 20 stycznia 2018r. o godz.10.00 w przypadku braku kworum w drugim terminie w dniu 20 stycznia 2018r. o godz.10.20. Zebranie odbędzie się w sali Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie przy ul. Słowackiego 17 /dawna Akademia Rolnicza/ Wydział Kształtowania Środowiska wejście od ul. Kasprowicza.

Info Janusz SP1TMN

4. Zaproszenie do korzystania z e-QTC

eQTC to specjalistyczny Serwis Krótkofalarski dedykowany licencjonowanym nadawcom i nasłuchowcom. Obejmuje: Codzienny Serwis eQTC, eArchiwum, eGalerie, Pobieranię itd. Publikowane wiadomości, a także zasoby archiwalne Serwisu są pożytecznym narzędziem przede wszystkim dla czynnych w eterze radiooperatorów. eQTC preferuje contesting, DX-ing, informacje na temat dyplomów krótkofalarskich i różnego rodzaju współzawodnictwa. Nie brakuje tematyki historycznej, techniki i radiowego humoru. Unikatową zaletą Serwisu jest fakt, że jest on współredagowany z innymi OPs, którzy sami określają jego zawartość. Dzięki temu powstały takie programy wyczynowe jak: PGA-PZK, PGA-Zawody, SPFF, SPCWC, SPCC. Mając swobodny dostęp do Serwisu eQTC nie trzeba samemu tracić czasu na poszukiwania w Internecie. Tu wszystko jest już opracowane lub przetłumaczone. Dzięki temu zaoszczędzony czas można poświęcić na pracę na pasmach radiowych. h-k1979 SP2FAP - qtc@post.pl

info. za stroną MK QTC- Sylwester SP2FAP
________________________________________________________________________
SP3WBQ s.k.

Z przykrością informujemy, że w dniu 22.12.2017 zmarł nasz długoletni kolega i przyjaciel Konrad Perz (SP3WBQ). Konrad był członkiem zarządu i współzałożycielem Stowarzyszenia Radioamatorów i Miłośników Nowych Technologii SP3YEE i członkiem PZK. Zmarł po ciężkiej chorobie. Pogrzeb odbył się dnia 29.12.2017 roku na cmentarzu parafialnym w Kiekrzu (ul. Chojnicka).

Pozdrawiam
Artur SP3VSS
______________________________________________________________________

Redakcja dziękuję za przesłaną informację: Broniusowi LY5O, Sylwestrowi SP2FAP, Stefanowi SP1JNY, Arturowi SP3VSS, Januszowi SP1TMN

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, tk@pzk.org.pl, sp9mrn@pzk.org.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji w rTygodniku Krótkofalowcar1; zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: "Tygodnika Krótkofalowca" oraz "Krótkofalowca Polskiego"

Redakcja: Piotr SP2JMR, Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.