Posiedzenie GKR PZK
Dodane przez HF1D dnia 2018-03-29 / 01:05
W sobotę 24 marca 2018 roku w Łodzi odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Krótkofalowców.

Z napiętego planu zakładającego kilkanaście punktów udało się zrealizować tylko trzy.
1. Dokooptowano do składu GKR Grzegorza Rendchena SP9NJ (uchwała 1/2018)
2. Po 31 minutach członkostwa w GKR Grzegorz SP9NJ złożył rezygnację, która została przyjęta (uchwała 2/2018).
3. GKR PZK przyjęła uchwałę zalecającą Prezesowi PZK publikację umów zawieranych przez PZK (uchwała 3/2018).
4. GKR PZK przyjęła Sprawozdanie z działalności GKR za okres od KZD w Burzeninie do 23 marca 2018 roku (uchwała nr 4/2018).

Sprawozdanie GKR jest dostępne:

https://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=1997

GKR PZK stwierdza, że w dalszym ciągu nie otrzymała podstawowych zestawień z księgowości stanowiących źródło do oceny działalności związku z 2017 roku.
Komisja nie otrzymała również bilansu księgowego za 2017 i projektu budżetu na rok 2018.
Pomimo kilkukrotnych wystąpień GKR PZK nie otrzymała od Prezydium żadnych materiałów dotyczących nieprawidłowości w trakcie głosowania elektronicznego nad uchwałą ZG w sprawie zwołania NKZD w Warszawie.

Info: Jerzy HF1D