Komunikat GKR 1-2018
Dodane przez HF1D dnia 2018-04-24 / 23:26
KOMUNIKAT GKR PZK 1-2018

W związku z wnioskiem kolegi Grzegorza "Spajka" Rendchena SP9NJ Koordynatora PZK ds. sportu w sprawie rewizji zawartości stron internetowych klubów i Oddziałów Terenowych PZK pod kątem aktualności zawartych na nich kanałów kontaktowych, w szczególności e-maili i numerów telefonów" Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców przypomina, że za zawartość i aktualność stron internetowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Krótkofalowców odpowiadają zarządy klubów terenowych, zarządy oddziałów terenowych, zarządy klubów ogólnopolskich oraz Prezydium Zarządu Głównego PZK.
W związku z tym Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców zwraca się z gorącą prośbą do osób odpowiedzialnych za utrzymanie stron internetowych o dokonanie szczegółowego przeglądu zawartości witryn internetowych i dokonanie aktualizacji informacji oraz danych kontaktowych w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego komunikatu.
Prosimy o sporządzenie raportów z powyższych czynności i przesłanie ich do Wiceprezesa PZK ds. organizacyjnych Kolegi Jana Dąbrowskiego SP2JLR, którego prosimy o sporządzenie na tej podstawie zbiorczego raportu i przedstawienie go Prezydium ZG PZK oraz Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.
Po otrzymaniu raportu Główna Komisja Rewizyjna PZK rozpatrzy go na najbliższym posiedzeniu i wnioski w tej sprawie prześle do Grzegorza "Spajka" Rendchena.

W imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Krótkofalowców

Jerzy Najda
Przewodniczący

W załączeniu:
Wniosek Grzegorza "Spajka" Rendchena z dnia 23 kwietnia 2018 roku