Nowa Rezolucja IARU (nr 18-1) dotycząca obrotu kart QSL
Dodane przez SP7TEV dnia 2019-06-11 / 11:06
Nowa Rezolucja IARU (nr 18-1) dotycząca obrotu kart QSL

Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Sekretariat Międzynarodowy IARU (Międzynarodowy Związek Krótkofalowców, ang. International Amateur Radio Union) w Kalendarzu IARU nr 200 z dnia 09.05.2019 r. - w styczniu br. w dokumencie pt. „Międzynarodowy Związek Krótkofalowców - Rezolucje i Polityki Rady Administracyjnej” (ang. “International Amateur Radio Union - Resolutions and Policies of the Administrative Council”) dokonano drobnych modyfikacji w treści Rezolucji nr 14-1 (dot. ochrony widma radiowego jako zasobu naturalnego), nr 15-1 (dot. anten krótkofalarskich), nr 17-1 (dot. wykorzystania przydziałów (alokacji) częstotliwości na zasadach drugiej ważności oraz wykorzystania przydziałów o małej szerokości), a także opublikowano Rezolucję nr 18-1 (Seul, wrzesień 2018) dot. metod potwierdzania łączności, która zastępuje tym samym Rezolucję nr 85-9 (Auckland, listopad 1985).

Zgodnie z brzmieniem dwóch ostatnich akapitów przedmiotowego przepisu „[…] zachęca się stowarzyszenia członkowskie do dalszego oferowania usług biur QSL w swoich krajach, poprzez wymianę kart z biurami innych stowarzyszeń członkowskich, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione, a ponadto postanawia, że zachęca się amatorów do przyjęcia praktyk potwierdzania (łączności) z uwzględnieniem wykorzystywania elektronicznych systemów potwierdzających, ale bez wyłącznego korzystania z nich, co zmniejsza ilość niechcianych i niedostarczalnych kart QSL wprowadzanych do systemu biura.”


Adresy informacji źródłowej:

http://www.iaru.org/uploads/1/3/0/7/13073366/calendar_200_color.pdf
http://www.iaru.org/uploads/1/3/0/7/13073366/resolutions_and_policies_jan2019.pdf

Opracowanie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK