SP DX Contest 2020 wyniki wstępne
Dodane przez SP5ELA dnia 2020-05-16 / 20:59
Witamy wszystkich Zawodników (i Obserwatorów zawodów)

W dniu 15.05.2020 r. zgodnie z harmonogramem prac Komisji SP DX Contest zostały podane do wiadomości publicznej tzw. "wyniki wstępne".

Uprzedzając pytania zawodników - tak Komisja zdaje sobie sprawę z pewnej niedoskonałości wyników*** i wyniki te zostaną poprawione w terminie do 30.05.2020 r.*

Logów jest 3327, startowało około 4300 zawodników. Jest to rekord wszech czasów.

Portal SP DX Contest 2020:
https://spdxcontest.pzk.org.pl/2020/index.php

Wyniki SP DX Contest 2020:
https://spdxcontest.pzk.org.pl/2020/results.php

Skrócone statystyki wyników:
https://spdxcontest.pzk.org.pl/2020/stats.php

* Komisja w dniu 18.05.2020, 01.30 poprawiła algorytmy obliczeniowe.
** Reklamacje i ew. pytania należy przysyłać wyłącznie na adres"spdxc-logs@pzk.org.pl". Proszę nie wysyłać żadnych reklamacji personalnie do członków Komisji.
*** Taka jest idea publikowania wyników wstępnych. Wyniki końcowe zostaną opublikowane 15.06.2020 r.

73

Komisja SP DX Contest 2020